Navigation List

*भारत रत्न से सम्मानित लोगों की सूची !*

·

*भारत रत्न से सम्मानित लोगों की सूची !*
****************************************
=> 1954: डॉ. सर्व पल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ चन्द्रशेखर वेंकटरमण
=> 1955: डॉ. भगवान दास, डॉ. मोक्षगुढ़म विश्वेश्वरैया, पं.जवाहर लाल नेहरू
=> 1957: पं. गोविन्द वल्लभ पन्त
=> 1958: धुन्धोकेशव कर्वे
=> 1961: राजर्षि पुरूषोत्तम दस टंडन, विधान चंद्र राय
=> 1962: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
=> 1963: डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. पांडूरंग वामन काणे
=> 1966: लाल बहादूर शास्त्री (मरणोपरांत पुरस्कार
पाने वालों में प्रथम)
=> 1971: इंदिरा गाँधी
=> 1975: वराह वेंकट गिरी
=> 1976: कुमार स्वामी कामराज (मरणोपरांत)
=> 1980: मदर टेरेसा
=> 1983: आचार्य विनोवा भावे (मरणोपरांत)
=> 1987: खान अब्दुला गफ्फार खान
=> 1988: मखदूम गोपालन रामचंद्रन (मरणोपरांत)
=> 1990: डॉ. भीमराव अम्बेडकर (मरणोपरांत), नेल्सन
मंडेला
=> 1991: राजीव गाँधी (मरणोपरांत),सरदार वल्लभ भाई
पटेल (मरणोपरांत), मोरारजी देसाई
=> 1992: जे.आर.डी. टाटा, मौलाना अबुल कलाम
आजाद (मरणोपरांत), सत्यजित राय
=> 1997: अरूणा आसफ अली (मरणोपरांत), गुलजारी
लाला नंदा (मरणोपरांत), ए.पी.जी.अब्दुल कलाम
=> 1998: एम. एस. सुब्बालक्षमी, सी. सूब्रह्मन्यम,
जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत)
=> 1999: प्रो. अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर एवं गोपीनाथ
बारदोलोई (मरणोपरांत)
=> 2001: लता मंगेशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
=> 2008: भीमसेन जोशी
=> 2014: सचिन तेंदुलकर, सी. एन. राव
=> 2015: अटल बिहारी वाजपेयी, मदनमोहन मालवीय (मरणोपरांत)

Subscribe to this Blog via Email :