Navigation List

आवकार GK पेज.

·


 *एक टांकीने पाणीथी भरता सामान्य रीते 10 कलाक थाय छे, परंतु आ टांकी तलीये लिकेज होवाना कारणे 5 कलाक वधारानो समय लागे छे. जो टांकी पुरेपुरी भरेली होय तो लिकेज द्वारा टांकी खाली थाता केटालो समय लागे ?*

*शु तमारे आ प्रश्न नो उकेल जड़प थी जोये छे ? तो निचेनी लिंक पर आपेल गणितनी टूकी रीत ते पण गुजराती मा*

*ऐक टांकी बे नल द्वारा २ कलाकमा भराय छे जो एक नल द्वारा टांकी भराता 6 कलाक नो समय लागतो होय तो एकला बीजा नल द्वारा टांकी भराता केटलो समय लागे ?_*

Subscribe to this Blog via Email :